【全新】Jacob&Co/捷克豹 BQ020 10 RT MA A SB4A 精钢38mm双排钻外圈及表盘镶钻女表 #Jacob&Co11

商品库存单位(SKU): #Jacob&Co11
¥72,450.00

【全新】Jacob&Co/捷克豹 BQ020 10 RT MA A SB4A 精钢38mm双排钻外圈及表盘镶钻女表 #Jacob&Co11

 

蓝色星空表盘,

全新全套,公价175000港币,

超级特价72450人民币!