cam-in 户外系列高强度专业相机手腕带 圆孔/细绳接口 DWS-001 DWS-002

商品库存单位(SKU): #DWS-001-DWS-002
¥118.00

cam-in 户外系列高强度专业相机手腕带 圆孔/细绳接口 DWS-001  DWS-002

 

品牌: cam-in

型号: DWS-001

材料:高强度尼龙丝、头层牛皮

腕带直径:9mm  

可调节长度:19.5cm-24.5cm左右

接口:圆孔/细绳接口

 

DWS-001 DWS-001105 (圆孔款) 涤纶相机腕带 圆孔型 红色     5条

DWS-001 DWS-001103 (圆孔款) 涤纶相机腕带 圆孔型 黑红色  5条

 

 圆孔款:

颜色分类: DWS-00101  全黑色          DWS-00103  黑加红        DWS-00104  黑加白            DWS-00105  黑色加荧光黄

             DWS-00106  黑加蓝色        DWS-00109  咖啡色        DWS-00112  全红               DWS-00113  红加黑

             DWS-00114  红色加浅蓝色   DWS-00127  橙色加墨绿  DWS-00128  橙色加皇家蓝    DWS-00130  酒红色

 

              DWS-002103 黑/红线 (细绳款)   DWS-002102  黑/白线 (细绳款)  DWS-002105 红色 (细绳款)

              DWS-002103 红/黑线 (细绳款)   DWS-002101  全黑色  (细绳款)   DWS-002106 黑带红皮头(细绳款)